Organizacijski odbor

Stjepan Cukor, dipl. oec, počasni predsjednik Organizacijskog odbora mr. sc. Dijana Katica, predsjednica Organizacijskog odbora Robert Baćac, dipl. oec, dopredsjednik Rikard Bakan, mag. oec., dopredsjednik prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dopredsjednik   Članovi: Associate Professor Tabita Cornelia Adamov, PhD Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” Dr. Mariana Golumbeanu National Institute for...
 
Opširnije >
 

Programski odbor

dr.sc. Eduard Kušen, dipl. ing. arh., počasni predsjednik Programskog odbora prof. dr. sc. Dora Jurdana Smolčić, predsjednica akademik Ferdo Bašić, dopredsjednik prof. dr. sc. Ivo Grgić, dopredsjednik doc. dr. sc. Dejan Tubić, dopredsjednik   Članovi: dr Jovo Ateljević, profesor Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci    dr Zacharoula Andreopolou Aristotel University of Thessaloniki, Greece dr. sc. Draženka...
 
Opširnije >
 

Organizatori

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Veleučilište u Virovitici Balkan Environmental Association Dubrovačko-neretvanska županija
 
Opširnije >
 

Partneri

Agronomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola Beograd Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore   Edward Bernays University College, Zagreb Ekonomski fakultet Split, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci Ekonomski fakultet,...
 
Opširnije >
 

Pokrovitelji

Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo turizma i sporta Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnik Općina Konavle Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije Turistička zajednica grada Dubrovnika Turistička zajednica općine Konavle
 
Opširnije >
 

Sponzori

 
Opširnije >
 

Tajništvo

Tajništvo 5. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“   Secretary Office of 5th International Rural Tourism Congress Croatian Association for Tourism and Rural Develpment „The Village Membership Club“   Kaptol 29, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   Tel. +385 1 233 7741 Mob. +385 98 213 976 E-mail kongres@klubselo.hr E-mail info@klubselo.hr FB @KlubCS
 
Opširnije >