1. Agronomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu
 2. Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru
 3. Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola Beograd
 4. Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore  
 5. Edward Bernays University College, Zagreb
 6. Ekonomski fakultet Split, Sveučilište u Splitu
 7. Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 8. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 9. Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore
 10. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
 11. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 12. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu  
 13. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli  
 14. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  
 15. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru  
 16. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu  
 17. Fakultet za turizam „Montenegro Tourism School“, Univerzitet Mediteran, Podgorica  
 18. Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Crne Gore  
 19. Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka  
 20. Fakultet za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid  
 21. Fakultet za turizam, Univerzitet za turizam i menadžment, Skopje  
 22. Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Mostaru   
 23. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru  
 24. Fakulteta za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem  
 25. Fakulteta za turizem Brežice, Univerza v Mariboru  
 26. Fakultetot za turizam i biznis logistiku, Gevgelija, Univerzitetat “Goce Delčev”, Štip  
 27. Federalni agromediteranski zavod Mostar  
 28. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 29. GTF – Inicijativa za održivi rast  
 30. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu  
 31. Hrvatska gospodarska komora  
 32. Hrvatska turistička zajednica  
 33. Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“   
 34. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb  
 35. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd  
 36. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb  
 37. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč  
 38. Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb  
 39. Institut za turizam, Zagreb  
 40. Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini – Razred za održivi razvoj  
 41. Iter Vitis - Les chemins de la vigne  
 42. LEADER mreža Hrvatske  
 43. Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana iz Beograda (NDAEB)  
 44. Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu  
 45. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci  
 46. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu  
 47. Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu  
 48. Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Sveučilište u Zagrebu  
 49. Razvojna akademija poljoprivrede Srbije, Beograd (RAPS)  
 50. Research Network on Resources Economics and Bioeconomy (RebResNet), Romania  
 51. Sveučilište u Dubrovniku – Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju  
 52. Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti  
 53. SWG - Standing Working Group for Regional Rural Development in South Eastern Europe  
 54. Udruga Agroturizam Konavle  
 55. Udruga hrvatskih putničkih agencija – UHPA  
 56. Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari  
 57. Veleučilište Baltazar Zaprešić  
 58. Veleučilište u Karlovcu  
 59. Veleučilište u Požegi  
 60. Veleučilište u Rijeci  
 61. Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad  
 62.  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  
 63. Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske  
  Organizacija - Sve