Izašao je Zbornik radova 5. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održao u travnju 2022. godine u Cavtatu.

  Sažeci i radovi - Sve